Your new job is here

DevOps Engineer

Prague (Czech Republic)

 • Type of contract Full-Time
 • Required experience Intermediate (2-5 years)
 • Wage Depending on the profile

Czech : 

Popis práce: Hledáme zkušeného DevOps inženýra, který bude hrát klíčovou roli při vývoji, nasazování a správě našich aplikací a infrastruktury. Měli byste mít znalost nástrojů pro automatizaci, kontejnerizaci a správu cloudu. Vaším úkolem bude zabezpečit spolehlivost a škálovatelnost našich systémů.

Zodpovědnosti:

 • Návrh a implementace automatizovaných postupů pro nasazování a správu aplikací.
 • Správa kontejnerů a orchestrace (např. Kubernetes).
 • Monitorování a řízení výkonu systému.
 • Zabezpečení a ochrana systémů a dat.
 • Spolupráce s vývojovým týmem na optimalizaci vývojového procesu.
 • Řešení incidentů a problémů v provozu.

 

English : 

Job Description: We are seeking an experienced DevOps engineer who will play a key role in the development, deployment, and management of our applications and infrastructure. You should have knowledge of automation, containerization, and cloud management tools. Your responsibility will be to ensure the reliability and scalability of our systems.

Responsibilities:

 • Design and implement automated procedures for deploying and managing applications.
 • Container management and orchestration (e.g., Kubernetes).
 • System performance monitoring and optimization.
 • Security and data protection of systems.
 • Collaboration with the development team to streamline the development process.
 • Incident and operational issue resolution.

Required skills

Czech : 

Požadavky:

 • Zkušenost s nástroji jako Docker, Kubernetes, a Terraform.
 • Znalost skriptovacích jazyků (např. Bash nebo Python).
 • Základní znalost cloudových služeb (např. AWS nebo Azure).
 • Dobrá komunikační dovednost a schopnost práce v týmu.
 • Certifikace v oblasti DevOps je výhodou.

 

English : 

Requirements:

 • Experience with tools such as Docker, Kubernetes, and Terraform.
 • Proficiency in scripting languages (e.g., Bash or Python).
 • Basic knowledge of cloud services (e.g., AWS or Azure).
 • Strong communication skills and the ability to work in a team.
 • DevOps certifications are a plus.
 • (international number; include country code)
 • Max. file size: 100 MB.
 • (international number; include country code)