Your new job is here

Front-End Developer

Prague (Czech Republic)

 • Type of contract Full-Time
 • Required experience Beginner (0-2 years), Expert (more than 10 years), Intermediate (2-5 years)
 • Wage Depending on the profile

Czech : 

Popis práce: Hledáme talentovaného Front-End vývojáře, který bude mít vášeň pro vytváření moderních a uživatelsky přívětivých webových rozhraní. Vaší úlohou bude pracovat na návrhu a vývoji frontendových částí našich aplikací, optimalizovat výkon a zabezpečit, aby naše weby byly vizuálně atraktivní a funkční.

Zodpovědnosti:

 • Vývoj a údržba webových stránek a aplikací.
 • Implementace uživatelského rozhraní s důrazem na design a uživatelskou přívětivost.
 • Optimalizace výkonu webových stránek pro rychlé načítání.
 • Spolupráce s týmem UI/UX designerů a vývojovým týmem.
 • Testování a ladění webových aplikací.

 

English : 

Job Description: We are looking for a talented Front-End developer who is passionate about creating modern and user-friendly web interfaces. Your role will involve working on the design and development of frontend components for our applications, optimizing performance, and ensuring that our websites are visually appealing and functional.

Responsibilities:

 • Development and maintenance of websites and web applications.
 • Implementation of user interfaces with an emphasis on design and user-friendliness.
 • Performance optimization of web pages for fast loading.
 • Collaboration with UI/UX designers and the development team.
 • Testing and debugging of web applications.

Required skills

Czech : 

Požadavky:

 • Zkušenosti s HTML, CSS a JavaScript.
 • Znalost moderních front-endových frameworků (např. React, Angular, nebo Vue.js).
 • Schopnost spolupracovat s designéry a vývojovým týmem.
 • Zkušenost s verzovacím systémem (např. Git).
 • Dobrá komunikační dovednost.

 

English : 

Requirements:

 • Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript.
 • Knowledge of modern front-end frameworks (e.g., React, Angular, or Vue.js).
 • Ability to collaborate with designers and the development team.
 • Experience with version control systems (e.g., Git).
 • Strong communication skills.
 • (international number; include country code)
 • Max. file size: 100 MB.
 • (international number; include country code)