Your new job is here

PHP Developer

Prague (Czech Republic)

 • Type of contract Full-Time
 • Required experience
 • Wage Depending on the profile

Czech : 

Popis práce: Hledáme zkušeného PHP vývojáře, který bude pracovat na vývoji a údržbě našich webových aplikací a systémů. Vaší úlohou bude programování serverové logiky, manipulace s databázemi a implementace nových funkcí.

Zodpovědnosti:

 • Vývoj a údržba PHP aplikací.
 • Návrh a implementace databázových struktur.
 • Testování a ladění aplikací.
 • Spolupráce s vývojovým týmem na vylepšení systémů.

 

English : 

Job Description: We are seeking an experienced PHP developer to work on the development and maintenance of our web applications and systems. Your role will involve server-side programming, database manipulation, and implementing new features.

Responsibilities:

 • Development and maintenance of PHP applications.
 • Design and implementation of database structures.
 • Testing and debugging of applications.
 • Collaboration with the development team to enhance systems.

Required skills

Czech :

Požadavky:

 • Zkušenost s PHP programováním.
 • Znalost MySQL nebo jiných databázových systémů.
 • Dobrá znalost HTML, CSS a JavaScript.
 • Zkušenost s verzovacím systémem (např. Git).
 • Schopnost pracovat samostatně a v týmu.

 

English :

Requirements :

 • Experience with PHP programming.
 • Knowledge of MySQL or other database systems.
 • Good knowledge of HTML, CSS, and JavaScript.
 • Experience with version control system (e.g., Git).
 • Ability to work independently and in a team.
 • (international number; include country code)
 • Max. file size: 100 MB.
 • (international number; include country code)