Your new job is here

Quality Assurance (QA) Tester

Prague (Czech Republic)

 • Type of contract Full-Time
 • Required experience Beginner (0-2 years), Intermediate (2-5 years)
 • Wage Depending on the profile

Czech : 

Popis práce: Hledáme QA testera, který bude zodpovědný za testování našich softwarových produktů a zajistí, že splňují kvalitní standardy a specifikace. Vaší úlohou bude provádět manuální a automatizované testy, identifikovat chyby a spolupracovat s vývojovým týmem na jejich opravě.

Zodpovědnosti:

 • Plánování a provádění manuálních a automatizovaných testů.
 • Identifikace a dokumentace chyb a nedostatků.
 • Spolupráce s vývojovým týmem na řešení a opravě chyb.
 • Verifikace a validace softwarových produktů.

 

English : 

Job Description: We are looking for a QA tester responsible for testing our software products to ensure they meet quality standards and specifications. Your role will involve conducting manual and automated tests, identifying defects, and collaborating with the development team to resolve them.

Responsibilities:

 • Planning and conducting manual and automated tests.
 • Identifying and documenting defects and deficiencies.
 • Collaborating with the development team to address and fix issues.
 • Verification and validation of software products.

Required skills

Czech : 

Požadavky:

 • Zkušenost s testováním softwaru.
 • Znalost testovacích nástrojů (např. Selenium, Jira).
 • Dobrá komunikační dovednost.
 • Schopnost detailního testování a dokumentace.
 • Analytické a problémové řešení dovednosti.

 

English : 

Requirements:

 • Experience in software testing.
 • Knowledge of testing tools (e.g., Selenium, Jira).
 • Good communication skills.
 • Ability to conduct detailed testing and documentation.
 • Analytical and problem-solving skills.
 • (international number; include country code)
 • Max. file size: 100 MB.
 • (international number; include country code)