Your new job is here

Senior Java Developer

Prague (Czech Republic)

 • Type of contract Full-Time
 • Required experience Senior (5 - 10 years)
 • Wage Depending on the profile

Czech : 

Chceš stát u zrodu platformy s nadnárodními ambicemi, která se bude za několik měsíců spouštět? Tuto platformu vyvíjíme s jedním z předních dodavatelů e-commerce řešení v České republice. Pracujeme s moderními technologiemi a hledáme nové kolegy pro dlouhodobý rozvoj naší ICT platformy. Ty budeš mít na pozici Vývojář jedinečnou možnost stát se prvním a základním kamenem našeho vlastního vývojářského týmu a ovlivnit vývoj SW, aby byl špičkou na trhu. Znalosti dosavadního vývoje načerpáš v týmu dodavatele a po dokončení vývoje první etapy se staneš součástí našeho interního týmu.

Na náš stávající web se ani nekoukej, na tom pracovat nebudeš.

Spuštění nového webu je pouze začátek! Kompletně obměňujeme interní i externí systémy, abychom spustili moderní e-shop, který je plně cloudovým řešením a škálovatelný pro expanzi. I po spuštění máme připravený další plán rozvoje s jasnou vizí.

Koho hledáme?

 • Kvalitního “backenďáka”, který bude věřit naší vizi a bude s námi chtít platformu tvořit dlouhá léta.
 • Člověka se schopností přinášet nové náměty na další rozvoj platformy.

Co bude tvým úkolem?

Na začátku bude tvým úkolem získat znalosti platformy a frameworku, na kterých naše e-shop řešení budujeme. Po načerpání základů se staneš pevnou součástí vývojářského týmu u našeho dodavatele e-commerce řešení. První etapa je z pohledu funkcí naplánována, na druhé a třetí etapě začínáme pracovat.

 

English : 

Do you want to be part of a platform with multinational ambitions that will launch in a few months? We are developing this platform in collaboration with one of the leading e-commerce solution providers in the Czech Republic. We work with modern technologies and are looking for new colleagues for the long-term development of our ICT platform. In this role, you will have a unique opportunity to become the first and essential member of our in-house development team and influence the software development to make it a market leader. You will gain knowledge of the existing development within the supplier’s team, and after completing the first phase of development, you will become a part of our internal team.

Don’t look at our existing website; you won’t be working on that. Launching the new website is just the beginning! We are completely overhauling both internal and external systems to launch a modern e-shop that is fully cloud-based and scalable for expansion. Even after the launch, we have a further development plan with a clear vision.

Who Are We Looking For?

 • A high-quality “backend developer” who believes in our vision and wants to contribute to building the platform for years to come.
 • Someone with the ability to bring new ideas for the platform’s ongoing development.

What Will Be Your Role?

At the beginning, your task will be to acquire knowledge of the platform and framework on which we are building our e-shop solution. Once you have the basics, you will become an integral part of the development team at our e-commerce solution provider. The first phase is planned in terms of features, and we start working on the second and third phases.

Required skills

Czech : 

Nutné znalosti:

 • Java
 • Spring
 • Spring Boot
 • Rest API

Požadujeme zkušenosti s:

 • analýzou a návrhem řešení
 • integrací na další systémy
 • písemnou komunikací v anglickém jazyce (min. úroveň B2)
 • Spring framework
 • MongoDB
 • GIT

Tvou výhodou budou zkušenosti s Kubernetes a Gradle.

V Prvním kole, kde se kromě Jitky s HR potkáš i s ICT managerem Ctiborem. Preferujeme osobní setkání, ale pokud to nepůjde jinak, můžeme si dát virtuální kávu přes Teams nebo Google Meet.

 

English : 

Required Skills:

 • Java
 • Spring
 • Spring Boot
 • Rest API

We Require Experience In:

 • Solution analysis and design
 • Integration with other systems
 • Written communication in English (minimum B2 level)
 • Spring framework
 • MongoDB
 • GIT

Your advantage will be experience with Kubernetes and Gradle.

In the first round, you will meet with Jitka and our ICT manager, Ctibor. We prefer in-person meetings, but if that’s not possible, we can arrange a virtual coffee through Teams or Google Meet.

 • (international number; include country code)
 • Max. file size: 100 MB.
 • (international number; include country code)